LỤC TRÀ CHANH

Part 1 Tôi bưng ly trà đến chỗ bàn sát cạnh cửa kiếng, nơi con người ta có thể vừa uống trà, vừa nhìn ra […] Xem thêm